Wylewki w bateriach

Standardowe baterie ścienne wyposażone są w obrotowe wylewki z uszczelnieniami gumowymi. W takiej wylewce ze względu na sposób uszczelnienia po pewnym czasie ruch obrotowy staje się utrudniony i bateria przestaje spełniać swoje funkcje. Kuchenne jednouchwytowe baterie sztorcowe wyposażone są w obrotową wylewkę o zasięgu co najmniej 200-210 mm, w której wypływ wody umieszczony jest na minimalnej wysokości 140-150 mm nad powierzchnią zlewozmywaka. Kąt obrotu wylewki zwykle ograniczony jest do 120 stopni, ale w niektórych bateriach (po usunięciu elementu blokującego) można obrócić wylewkę dookoła. W baterii umieszcza się odpowiednio ukształtowane uszczelki gumowe. Powinny one zapewniać długotrwałą szczelność określoną przez odpowiednią normę, jako bardzo duża liczba ruchów wylewką, nie powodująca jeszcze rozszczelnienia baterii.

Both comments and pings are currently closed.