Regulacja strumienia wody w baterii

Baterie standardowe wyposażone są w głowice suwakowe służące do odcięcia wypływu i regulacji natężenia strumienia oddzielnie wody zimnej i gorącej. Zamknięcie wypływu następuje przez dociśnięcie gumowej uszczelki do gniazda zaworu. Ustawienie temperatury i natężenia wypływu wody wymaga kręcenia dwoma kurkami. Głowice suwakowe z uszczelkami gumowymi nie są trwałe. Po pewnym czasie zaczynają się problemy ze szczelnością zamknięcia wypływu wody. Baterie jednouchwytowe wyposażone są w moduł sterujący z płytkami ceramicznymi, z odpowiednio ukształtowanymi otworami. Płytki te, wykonane z tlenków glinu, są odporne na ścieranie. Specjalny smar wypełniający przestrzeń między ich gładkimi powierzchniami, zabezpiecza przed przeciekaniem wody. Renomowani producenci udzielają wieloletniej gwarancji na szczelność modułów sterujących swych baterii.

Both comments and pings are currently closed.